Řidičské průkazy

Řidičské průkazy

 

Řidičské průkazy

Řidičské průkazy netiskneme - to jen tak na úvod ! 


My Vás naučíme řídit, připravíme Vás po teoretické i praktické stránce a Vy pak své znalosti musíte obhájit před zkušebním komisařem. Je to v podstatě taková malá maturitní zkouška, kterou je nutno podstoupit. 


Skupina A - podskupina A 25kW 
Opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW nebo poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon/hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg.
Věková minimální hranice 18 let 

Skupina B
Opravňuje k řízení:

 

  • motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod AM, A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.
  • traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
  • jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla.

 

Věková minimální hranice 18 let

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.